Het Betuws Hart

Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond.

Graag stellen we ons aan u voor: Het Betuws Hart, ontstaan uit enthousiaste inwoners van Beusichem en Zoelmond met de gezamenlijke passie het behouden van de kerkgebouwen in onze dorpen. De dorpskerken vormen letterlijk en figuurlijk het hart van de dorpen en haar inwoners. We zetten ons geheel op vrijwillige basis in om deze monumentale panden te behouden voor de huidige en toekomstige generaties.

Wij organiseren diverse activiteiten waarmee inkomsten worden gegenereerd. Met dit geld proberen we de dorpskerken in Beusichem en Zoelmond in goede staat van onderhoud te houden.

We organiseren culturele en maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap in Beusichem en Zoelmond.

We maken het mogelijk dat de kerken en de diverse ruimtes kunnen worden verhuurd voor zakelijke evenementen of team meetings. U kunt ook bij ons terecht voor uw verjaardags- of huwelijksfeest, cultureel evenement of intiem diner.

Het behoud van de dorpskerken.

Het behouden van monumentale kerken voor de dorpen kost geld. Geld dat we zelf moeten zien te verkrijgen. We proberen het benodigde geld bij elkaar te krijgen via verhuur, het organiseren van evenementen. Daarnaast vragen we subsidies aan of andersoortige bijdragen.

Zo prijzen wij ons gelukkig dat al diverse instellingen ons hebben geholpen met een bijdrage om de verbouwing van de kerk in Zoelmond te financieren. We danken dan ook onderstaande instanties van harte.

  • Stichting Feestmarktcommissie
  • Dorpsbewoners en Winterfair
  • Oranje Fonds
  • VSB Fonds
  • t’Nut Buren
  • Elisabeth Weeshuis
  • Dinamo fonds
  • Gemeente Buren

Elke stichting heeft een bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, waarvan twee worden benoemd door en uit de kerkenraad van Protestantse Gemeente te  Beusichem-Zoelmond. De overige drie leden zijn inwoners van de dorpen.

Onze voorzitter is Teska van Vuren die wordt bijgestaan door de penningmeester, Roelof v/d Broek. De overige bestuursleden zijn Rene Meeuwse en de twee afgevaardigden van de Kerkenraad, Henk Visscher en Frank Loois. Frank is tevens secretaris van de stichting.